Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, mitä tapahtuu ja mitä ei tapahdu, kun julkkismalli esiintyy useissa mainoksissa.


Julkkismallit ovat varma tapa kiinnittää kuluttajien huomio mainonnassa. Jotkut julkkikset esiintyvät useissa eri tuotteiden mainoksissa, mikä on yleinen käytäntö mainosmaailmassa, ja kuluttajat ovat tottuneet siihen. Onko se kuitenkin todella tae mainonnan tehokkuudesta? Tarkastellaanpa julkkismainosten tehokkuutta.

Jotta mikä tahansa malli olisi tehokas, hänellä on oltava tuotteen luonteeseen sopiva imago. Esimerkiksi autojen, kameroiden, ilmanpuhdistimien ja hammastahnan kaltaisissa tuotteissa on kyse tuotteen suorituskyvystä tai tehokkuudesta, joten ammattimainen ja luotettava malli sopii yleensä hyvin. Toisaalta korujen, suklaan ja matkojen kaltaisia tuotteita, joissa tuotteen emotionaalinen vaikutus on tärkeä, edustavat parhaiten mallit, joilla on charmia ja lähestyttävyyttä. Kun julkkikset esiintyvät erityyppisten tuotteiden mainoksissa, heidän imagostaan riippumatta mallin imago ja tuotteen ominaisuudet eivät kuitenkaan usein sovi yhteen, mikä voi johtaa tehottomiin mainoksiin.

Julkkisten päällekkäisillä esiintymisillä on myös kielteinen vaikutus mainosten tehokkuuteen, sillä kuluttajien on vaikeampi yhdistää ja muistaa mallia ja tuotetta. Jos julkkiksen imago leviää useisiin tuotteisiin, mallin ja tuotteen välinen side heikkenee. Tämä vaikeuttaa sen mainosvaikutuksen toteutumista, joka voidaan saavuttaa siirtämällä julkkismallin myönteinen mielikuva mainostettavaan tuotteeseen.

Julkkisten mainosten myötä myös mainoksen sanomaan on vaikeampi luottaa. Kun julkkismalli esiintyy useissa mainoksissa, se luo kuluttajan mieleen vahvan kuvan siitä, että malli tavoittelee vain taloudellista hyötyä. Kuluttajat saattavat tällöin epäillä julkkismainoksen vilpittömyyttä ja kokea mainoksen viestin puutteellisena.

Julkkismallien tehokkuuden lisäämiseksi on parasta pitää heidät mainoksissa niin kauan kuin he näyttävät hyvältä tuotteessasi. Tämä lisää tuotteen tunnettuutta, tekee siitä helpommin muistettavan ja lisää mainosviestin uskottavuutta. Tämä johtuu siitä, että julkkiksen maine siirtyy tuotteeseen ja kuluttajat uskovat, että julkkis on aito.

Kun yhä useammat julkkikset esiintyvät useissa mainoksissa, voi päällisin puolin vaikuttaa siltä, että päällekkäiset esiintymiset edistävät mainosalaa lisäämällä mainosmyyntiä. Jos malli ei kuitenkaan ole tehokas mainoksessa, se voi johtaa ylikulutukseen, mikä puolestaan aiheuttaa taloudellista rasitusta mainostajille ja kuluttajille. Siksi on tärkeää valita oikeat mallit, myös julkkikset.